E-POE MÜÜGITINGIMUSED

Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad easygo.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Eltech Trade OÜ (edaspidi Veebipood easygo.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad easygo.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood easygo.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.easygo.ee

4) Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01. jaanuar 2018.a

Hinnainfo

1) Veebipoe maksevaluutaks on euro (€).

1) Veebipoes easygo.ee toodud toodete hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu (20%).

2) Veebipoe tehingutele ei laiene riiklikud soodustused.

3) Valitud kauba kogumaksumusele lisandub kohaletoimetamise tasu, mille suurus sõltub Tarbija-poolsest tarneviisi valikust.

4) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

5) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood easygo.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

6) Veebipood easygo.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.easygo.ee

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Ostukorvis on võimalik muuta toote kogust.

3) Ostukorvis valige sobiv kohaletoimetamise viis.

4) Tellimuse ülevaate lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja valige millise pangalingi kaudu soovite tasuda.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Kui olete tutvunud ostutingimustega siis kinnitage seda  linnukesega „Nõustun ostutingimustega“ ees olevas kastikeses. Seejärel vajutage nupule „Esita tellimus“. Peale makse sooritamist vajutage nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

7) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel  E−R 10.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul. Erandkorras väljastame kaupa kokkuleppel ka muul ajal.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood easygo.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood easygo.ee  poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood easygo.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe easygo.ee pangakontole.

Kohaletoimetamine

1) Kauba kohaletoimetamise võimalused, maksumused ning tähtajad on järgmised:

– /lähimasse postkontorisse  8€ või pakiautomaati  5€

– Kulleriga  10€

– Tulla ise kaubale järele easygo.ee Tallinna teeninduspunkti (eelneval kokkuleppel – Mooni 39B Tallinn) – 0.-

Valides Omniva pakiautomaadi või Postkontori teenuse, jõuab kaup kohale 1-2 päevaga. (Ostukorvi, mille sisu ületab mõõdud 60 cm x 36 cm x 60 cm või kaalu 25 kg ei ole võimalik pakiautomaati saata) Kullerteenuse valikul toimub kättetoimetamine vastavalt kullerfirma tingimustele. Kaup jõuab kohale 2-5 tööpäeva jooksul. Kui kulleril ei õnnestu saadetist üle anda, saate jäetud teatise alusel saadetise kätte oma asukohajärgsest postkontorist.

Tellimustele, mille kogumaksumus on 349€ või rohkem, on transport tasuta!

2) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood easygo.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Tarbija poolt valitud logistikapartneritele.

3) Kohaletoimetamise tähtajad kehtivad alates tellimuse käsitlemise hetkest Veebipoe easygo.ee pangakontole.

4) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5) Veebipood easygo.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood easygo.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Taganemisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 15 päeva jooksul. Taganemisavalduse vormi alla laadimiseks vajutage  siia!

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe easygo.ee kodulehelt /  siit!  ning saata see aadressile info@easygo.ee hiljemalt 15 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 15 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel või seda ise kohale toimetama, kui veebipood easygo.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Veebipood easygo.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud (seal hulgas kliendiilt kauba kättetoimetamise eest saadud tasu).

Vääramatu jõud

1) Veebipood easygo.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood easygo.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 Isikuandmete töötlemine 

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel easygo.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel easygo.ee

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood easygo.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood easygo.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood easygo.ee ja Tarbija omavahel kokku. Tootjapoolse praagi parandamise kulud katab veebipood easygo.ee

5) Veebipood easygo.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@easygo.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt easygo.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel easygo.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood easygo.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.